Αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για το ERASMUS+, ακ. έτους 2024-2025

19/03/2024

Στο e-class του μαθήματος «Πρόγραμμα Έρασμος (F118)»

Στο φάκελο: Έγγραφα -> ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ -> ERASMUS+ 2024-2025, έχει αναρτηθεί ο πίνακας με τα τελικά αποτελέσματα της μοριοδότησης για το ERASMUS+ ακ. έτους 2024-2025.

Παρακαλούνται οι επιλεγμένοι φοιτητές να ενημερώσουν ΑΜΕΣΑ τους ακαδημαϊκούς υπεύθυνους εάν αποδέχονται τη θέση προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες αποστολής των nominations.

Οι επιλεγμένοι φοιτητές, θα ενημερωθούν για τη διαδικασία την οποία πρέπει να ακολουθήσουν για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, από το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων του ΕΚΠΑ, μέσω αποστολής email.

Για το λόγο αυτό παρακαλούνται να ελέγχουν συχνά το email τους, τόσο το φάκελο εισερχομένων όσο και τον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.

Προτείνεται να βλέπετε όλες τις πληροφορίες για το πρόγραμμα στη σελίδα http://www.interel.uoa.gr/erasmus/sm.html και να κάνετε περιήγηση σε όλες τις υποκατηγορίες του μενού στα  αριστερά.

Κατηγορία