Θέση εργασίας IT Systems Administrator - OMONIA TRANS

05/04/2024

H OMONIA TRANSεταιρεία διεθνών μεταφορών και logistics με έδρα στη Λυκόβρυση Αττικής, στα πλαίσια συνεχούς ανάπτυξης αναζητά:

IT Systems Administrator

για το γραφείο της Αθήνας

Αρμοδιότητες :

 • Εξασφάλιση αδιάλειπτης και αποδοτικής λειτουργίας των υποδομών της εταιρίας και άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων 1st και 2nd  level σε θέματα που προκύπτουν στα συστήματα αυτά (workstations,servers,internet,τοπικό δίκτυο,access points, access control).
 • Συντήρηση/αποκατάσταση λειτουργικών συστημάτων και λογισμικών (κυρίως Microsoft)
 • Επικοινωνία με 3rd party συνεργάτες/προμηθευτές για συντήρηση, αναβάθμιση και αποκατάσταση βλαβών, όπως και για παρακολούθηση και ανανέωση συμβάσεων σε software/hardware υποδομές.

Απαραίτητα προσόντα :

 • Πολύ καλή γνώση σε περιβάλλοντα Windows Server 2019, Windows 10 & 11 Pro, Active Directory, Virtualization
 • Πολύ καλή γνώση σε Microsoft 365 System Administration (MS Teams, Security Admin Center, διαχείριση χρηστών και groups, SharePoint, OneDrive).
 • Πολύ καλή γνώση δικτύων (switches, Firewalls, Wireless networks).
 • Διαχείριση ψηφιακού Τηλεφωνικού Κέντρου (κατά προτίμηση σε Ericsson-LG).
 • Πολύ καλή γνώση σε λειτουργικά συστήματα Android & iOS.
 • Καλή γνώση σε πολιτικές ασφάλειας δεδομένων και πληροφοριακών συστημάτων (ISO 27001).
 • Καλή γνώση σε συστήματα backup και cloud backup
 • Καλή γνώση στη χρήση κοινωνικών δικτύων (όπως LinkedIn κ.α.)
 • καλή γνώση και αντίληψη σε monitoring και logging tools για έγκαιρη πρόληψη και διάγνωση δυσλειτουργιών των συστημάτων.

Ο κάτοχος της θέσης θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από άριστες ικανότητες επικοινωνίας και οργάνωσης καθώς και να διακρίνεται από όρεξη, ευελιξία και αντοχή σε απαιτητικές καταστάσεις.

Λόγω της φύσης της  δουλειάς, τα Αγγλικά σε πολύ καλό επίπεδο κρίνονται απαραίτητα. Επιθυμητή η προϋπηρεσία στον κλάδο μεταφορών και logistics, ενώ η κατοχή άδειας οδήγησης και αυτοκινήτου θα εκτιμηθούν θετικά.

Η ΟΜΟΝΙΑ TRANS  προσφέρει ένα εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας με προοπτικές εξέλιξης μέσα σε μια σύγχρονη και δυναμική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι  που πληρούν τα παραπάνω χαρακτηριστικά και θέλουν να διεκδικήσουν την θέση, μπορούν να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας το βιογραφικό τους σημείωμα στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: hratomoniatrans [dot] gr (hr@omoniatrans.gr)