Νέα θέση εργασίας Προγραμματιστής Junior - ΕΠΑΦΟΣ

07/04/2024

Θέση Προγραμματιστή Junior στην εταιρεία ΕΠΑΦΟΣ

Η εταιρεία ΕΠΑΦΟΣ αναζητά έναν προγραμματιστή junior με μικρή εμπειρία σε C#, SQL, HTML, CSS και Javascript για να ενισχύσει την ομάδα μας ανάπτυξης λογισμικού.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Εμπειρία ή γνώση σε C#, SQL, HTML, CSS και Javascript.
  • Ενδιαφέρον για την ανάπτυξη λογισμικού και την επίλυση προβλημάτων.
  • Ικανότητα εργασίας σε ομαδικό περιβάλλον και καλή επικοινωνία.

Επιθυμητά Προσόντα:

  • Γνώση τεχνολογίας .NET Framework ή .NET Core.
  • Εμπειρία με τη χρήση React.
Υποβολή βιογραφικών στη διεύθυνση jobsatepafos [dot] gr