Δηλώσεις προπτυχιακών μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2023-24

24/04/2024

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ EAΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-24

Οι δηλώσεις μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://my-studies.uoa.gr, από Τετάρτη 24/04/2024 έως και Δευτέρα 20/05/2024.

Η δήλωση μαθημάτων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο εξάμηνο, για τη συμμετοχή στις εξετάσεις και ισχύει μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων που μπορείτε να δηλώσετε, εξαρτάται από το εξάμηνο φοίτησης στο οποίο βρίσκεστε, ως εξής:

  • έως 8 μαθήματα για όσους βρίσκονται στο 2ο έτος (3ο εξάμηνο)
  • έως 10 μαθήματα για όσους βρίσκονται στο 3ο και 4ο έτος (5ο και 7ο εξάμηνο)
  • και έως 24 μαθήματα για όσους βρίσκονται στο 5ο έτος και άνω (9ο εξάμηνο και άνω, επί πτυχίω)

Σημειώνεται ότι οι φοιτητές που φοιτούν με καθεστώς μερικής φοίτησης έχουν δικαίωμα να δηλώσουν τα μισά από τα ανωτέρω μαθήματα.

Οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες δεν θα κάνετε δήλωση μαθημάτων. Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου 2023-24 έχουν ήδη δηλωθεί σε όλους από την Γραμματεία σύμφωνα με την από 04/09/2020 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Oι επί πτυχίω φοιτητές/τριες (9ο εξάμηνο και άνω) θα δηλώσετε έως 24 μαθήματα. Τα μαθήματα αυτά περιλαμβάνουν αυτά που παρακολουθείτε κατά το εαρινό εξάμηνο 2023-24 αλλά και όσα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου επιθυμείτε να εξεταστείτε κατά την εαρινή εξεταστική περίοδο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 (Ιούλιος 2024), με την προϋπόθεση ότι έχετε παρακολουθήσει και έχετε εξεταστεί επιτυχώς τα προαπαιτούμενα τους μαθήματα κατά τη διάρκεια της φοίτησής σας.
Όσα μαθήματα απαιτούν εργασίες για την συμμετοχή στις εξετάσεις θα πρέπει να έχουν υποβληθεί έως την λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2022-23 (δηλαδή εξεταστική Σεπτεμβρίου 2023).

Μπορείτε να μεταβάλλετε τη δήλωση σας όσες φορές επιθυμείτε μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της.
Με τη λήξη της προθεσμίας, η γραμματεία θα λάβει υπόψη της ΜΟΝΟ την τελευταία δήλωση που έχει υποβληθεί, και δεν θα είναι δυνατή η τροποποίησή της.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της δήλωσης σας θα πρέπει να προσέξετε το βήμα: «ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ», διότι αν το παραλείψετε δεν οριστικοποιείται η δήλωσή σας.
Οφείλετε να επαληθεύσετε την ορθότητα της δήλωσης σας εντός της προθεσμίας, σύμφωνα με τις οδηγίες.
Εκπρόθεσμες δηλώσεις δεν θα γίνουν δεκτές.

Σημείωση: Στο ιστορικό δηλώσεων στο my-studies εμφανίζεται η δήλωση σας αφού γίνει οριστικοποίηση από την Γραμματεία, μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων δηλαδή  την Δευτέρα 20/04/2024.

Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Τμήματος στα τηλέφωνα:  210 7275338, 210 7275154 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου secretatdi [dot] uoa [dot] gr

 

ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Πλέον η ηλεκτρονική υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης  συγγραμμάτων https://eudoxus.gr/ διασυνδέεται με το μηχανογραφικό σύστημα των προπτυχιακών φοιτητών https://my-studies.uoa.gr

Αυτό σημαίνει ότι συνδέεστε στο Εύδοξο https://eudoxus.gr/ και επιλέγετε τα συγγράμματα  των μαθημάτων που έχετε ήδη δηλώσει στο  https://my-studies.uoa.gr.  Το σύστημα του Ευδόξου  ελέγχει εκείνη την στιγμή αν υπάρχουν ήδη δηλωμένα τα μαθήματα στο my-studies και μόνο τότε σας αφήνει να προχωρήσετε στην διαδικασία  παραλαβής.

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων ξεκίνησαν την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 10 Μαΐου 2024 ενώ η διανομή θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx)