Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή δεκαπέντε (15) υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στην Διπλωματική Ακαδήμία του Υπουργείου Εξωτερικών