Αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης μαθήματος "Αλγόριθμοι - Θεμελιώσεις Μηχανικής Μάθησης"

28/06/2024

Η εξέταση του μαθήματος: "Αλγόριθμοι - Θεμελιώσεις Μηχανικής Μάθησης" Θα μετατεθεί από την Παρασκευή 12 Ιουλίου 8:45-11:45 που ήταν αρχικά προγραμματισμένη, την  Πέμπτη 11 Ιουλίου 15:15-18:15.

Κατηγορία