Θέση Έκτακτου Προσωπικού Ειδικότητας "Πληροφορική" - Πανεπιστήμιο Αιγαίου

10/07/2019

Στο πλαίσιο προετοιμασίας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πλήρωσης Θέσης Έκτακτου Προσωπικού Ειδικότητας

«Πληροφορική/Επιστήμη Υπολογιστών/Μηχανική Υπολογιστών/Μηχανική Πληροφοριακών Συστημάτων»

για το Υποέργο (10) «ΑΙΓΑΙΟ (Γλωσσικοί Πόροι, Υπηρεσίες και Εφαρμογές» της Πράξης με τίτλο «ΑΠΠΟΛΩΝΙΣ  Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία»,

Σας ενημερώνουμε ότι θα αναρτηθεί πρόσκληση στην ιστοσελίδα  της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου https://www.ru.aegean.gr/  

Η θέση μπορεί να συνδυαστεί με εκπόνηση Διδακτορικής ή Μεταδιδακτορικής Έρευνας.

Για πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Καθηγήτρια Κατερίνα Θ. Φραντζή (Επιστημονικά Υπεύθυνη του Υποέργου ΑΙΓΑΙΟ)

Πρόεδρος, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Διευθύντρια, Εργαστήριο Πληροφορικής Τ.Μ.Σ.

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Δημοκρατίας 1, 85132, Ρόδος

email: senagmvatnrtrna [dot] terg.naegea@iztnarf      cebrqebf-gzfatnrtrna [dot] terg.naegea@smt-sordeorp


τηλ: (+30) 2241099331, (+30) 2241099301, (+30)6936888775