Έναρξη μαθήματος "Ασύρματες Ζεύξεις" στις 24/02/20

15/02/2020

Το μάθημα "Ασύρματες Ζεύξεις" θα ξεκινήσει την μεθεπόμενη Δευτέρα 24/2 στις 9:00.

Ο διδάσκων,
Νίκος Πασσάς

Κατηγορία