Φοιτητές Erasmus+ εαρινού εξαμήνου 2019-20

31/03/2020

Με απόφαση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας και Ιδρυματικού Συντονιστή για το πρόγραμμα ERASMUS+ καθηγητή κ Δ. Καραδήμα, οι φοιτητές ERASMUS+ του τρέχοντος εαρινού εξαμήνου που διέκοψαν τις σπουδές τους στο εξωτερικό ή  δεν κατόρθωσαν καν να τις ξεκινήσουν εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού:

Α) εγγράφονται στο εαρινό εξάμηνο 2019-20, και πέραν της 31ης Μαρτίου, δηλώνουν και παρακολουθούν τα εξ αποστάσεως μαθήματα του εαρινού εξαμήνου τα οποία έχουν οργανωθεί σε όλα τα Τμήματα του ΕΚΠΑ και θα εξετασθούν κανονικά σε αυτά στο τέλος του εξαμήνου.

Β) υποβάλλουν, εφόσον το επιθυμούν, αίτηση για συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ERASMUS+ για το έτος 2020-2021. Γι αυτό καλούνται τα Τμήματα τα οποία έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία παραλαβής αιτήσεων να δώσουν παράταση, ώστε να δεχθούν και τις αιτήσεις των φοιτητών αυτών και να τους δοθεί η δυνατότητα να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής.

Κατηγορία