Δηλώσεις μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου

15/04/2020

Οι δηλώσεις μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-20, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://my-studies.uoa.gr και αποκλειστικά εντός του διαστήματος από 15/04/20 έως 01/05/20

Εκπρόθεσμες δηλώσεις δεν θα γίνουν δεκτές.