Σε λειτουργία ο νέος ιστοχώρος του Τμήματος

28/04/2020

Τέθηκε σε λειτουργία ο νέος ιστοχώρος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο ιστοχώρος έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις αρχές του αποκριτικού σχεδιασμού (responsive web design) ώστε το περιεχόμενο να προσαρμόζεται δυναμικά σε διαφορετικές διαστάσεις και προσανατολισμούς οθόνης.

Σε εξελιξη βρίσκεται η βελτιστοποίηση της προσβασιμότητας στο περιεχόμενο του ιστοχώρου ώστε να ανταποκρίνεται στα πρότυπα της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού (W3C) και το τεχνικό πρότυπο WGAC 2.0 AA. Σε εξελιξη βρίσκονται και άλλες τεχνικές και εικαστικές βελτιώσεις καθώς και ο εμπλουτισμός του περιεχομένου του ιστοχώρου.

Συντελεστές επανασχεδιασμού

Κατηγορία