Διευκρινίσεις αναφορικά με τη δυνατότητα παροχής Ακαδημαϊκής Ταυτότητας με ισχύ δελτίου ειδικού εισιτηρίου σε φοιτητές εγγραφόμενους μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων

18/05/2020

Επισυνάπτεται έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Β. Διγαλάκη, που αφορά σε διευκρινίσεις αναφορικά με τη δυνατότητα παροχής Ακαδημαϊκής Ταυτότητας με ισχύ δελτίου ειδικού εισιτηρίου σε φοιτητές εγγραφόμενους μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων, για δική σας ενημέρωση και παρακαλούμε για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων φοιτητών, καθώς και για την ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Τμήματός σας.

Διευκρινίζεται ότι, η Ακαδημαϊκή  Ταυτότητα  με ισχύ δελτίου ειδικού εισιτηρίου, αφορά μόνο τους φοιτητές  που εγγράφονται στις Σχολές και τα Τμήματα μέσω Κατατακτηρίων Εξετάσεων και είναι κάτοχοι πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών, αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων.