Ελεύθερο μάθημα Νομική Πληροφορική

26/05/2020

Πληροφορίες για τη διεξαγωγή του μαθήματος Νομική Πληροφορική/ μελέτη / εξετάσεις 2020

 1. Οι προς εξέταση ενότητες του μαθήματος είναι οι ακόλουθες
  • Ενότητα 3.      Internet & νομικές ρυθμίσεις
  • Ενότητα 4.      Προστασία των προσωπικών δεδομένων
  • Ενότητα 5.      Κοινωνία της Πληροφορίας & Πνευματική Ιδιοκτησία
  • Ενότητα 6.      Κρυπτογραφία και ψηφιακές υπογραφές
  • Ενότητα 7.      Νομικά πληροφοριακά συστήματα και τεχνητή νοημοσύνη
  • Ενότητα 8.      Αναδίφηση και επεξεργασία νομικών πληροφοριών
    
 2. Το μάθημα είναι, από ετών, οργανωμένο σε ενότητες, για εξ αποστάσεως διδασκαλία με βάση σημειώσεις powerpoint που έχουν αναρτηθεί στο e-class. Επικουρικώς, σε αντιστοιχία με τις ως άνω ενότητες, στο e-Class (σύνδεσμος OpenDelos) έχουν αναρτηθεί οι ακόλουθες εννέα (9) μαγνητοσκοπημένες παραδόσεις:
  •   Internet: Δομή – νομικά προβλήματα
  •   Internet: Ρυθμίσεις – Ηλεκτρονικό Εμπόριο
  •   Προστασία των προσωπικών δεδομένων / γενικές αρχές
  •   Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ)
  •   Κοινωνία της Πληροφορίας & Πνευματική ιδιοκτησία
  •   Προγράμματα Η/Υ και Πνευματική Ιδιοκτησία
  • 6     Κρυπτογραφία και ηλεκτρονικές υπογραφές
  • 7     Νομικά πληροφορικά συστήματα
  • 8     Αναδίφηση & επεξεργασία νομικών πληροφοριών
    
 3. Τα video και οι σημειώσεις δεν αρκούν: Πρέπει να εντοπιστούν στο εγχειρίδιο οι αντίστοιχες ενότητες για μελέτη. Επίσης, έχει αναρτηθεί στο e-class βιβλιογραφία και θέματα (και πρακτικά) προηγουμένων ετών.
   
 4. Οι φοιτητές/τριες θεωρείται απαραίτητο να δημιουργήσουν έναν φάκελο (έγχαρτο ή σε ηλεκτρονική μορφή) με την αναφερόμενη (στις σημειώσεις / video) νομοθεσία και νομολογία. Τον εν λόγω φάκελο μπορούν να τον έχουν μαζί (σε φυσική μορφή ή σε ηλεκτρονικό μέσο) κατά την διάρκεια της εξέτασης.
   
 5. Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για τις εξετάσεις, αλλά πάντως θα δοθεί ικανός χρόνος προετοιμασίας, μετά την διανομή των εγχειριδίων.

http://www.law.uoa.gr/proboli-anakoinwshs/nomikh-plhroforikh-h-e3-die3agwgi-toy-ma8imatos-meleth-e3etaseis-2020.html

Κατηγορία