Ενημέρωση Φοιτητών και Οδηγίες για Ασφαλή Εξεταστική Εαρινού Εξαμήνου 2019-20

10/06/2020

Οι εξετάσεις των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου θα διεξαχθούν με ειδικές συνθήκες, προφανώς λόγω της πανδημίας covid-19. Βεβαιώνουμε ότι το Τμήμα έχει πάρει τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης για τους Φοιτητές, τους Συνεργάτες, τους Εργαζόμενους, το Εργαστηριακό, Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό βάσει των οδηγιών του ΕΟΔΥ και των αποφάσεων των αρχών του Πανεπιστημίου. Το συνημμένο έγγραφο έχει στόχο να ενημερώσει τους φοιτητές σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης και τις οδηγίες που οφείλουν να τηρήσουν κατά την διάρκεια της εξεταστικής.

Κατηγορία