Θέση καθηγητή στον ΟΜΙΛΟ ΚΟΡΕΛΚΟ

10/07/2020

CCNA Instructor

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  • Κατοχή τίτλου CCNA Instructor με ενεργούς κωδικούς
  • Απόφοιτος σχολής Πληροφορικής/Δικτύων ή παρεμφερούς ειδικότητας
  • Άριστη χρήση της Αγγλικής Γλώσσας


Ο ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

  • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
  • Άριστες συνθήκες εργασίας
  • Συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση
  • Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης


Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο εξής e-mail:
infoatkorelko [dot] gr ΥΠΟΨΗ ΚΑΣ ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ