Θέση στην εταιρία Binary Logic SA - Back End Web Development

14/07/2020

Back-End Web Developer

H Binary Logic εταιρεία Ομίλου με διεθνή εκδοτική δραστηριότητα και έδρα τον Άλιμο επιθυμεί να προσλάβει Back-End Web Developer που θα στελεχώσει το τμήμα ανάπτυξης και υποστήριξης των εφαρμογών της εταιρείας.

 

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Γνώση και πρακτική εμπειρία στις γλώσσες προγραμματισμού & τεχνολογίες Microsoft .NET, C#, ASP.NET, MVC
 • Βάσεις Δεδομένων (Microsoft SQL Server)
 • Γνώσεις προγραμματισμού σε HTML, CSS , ASP.NET και JavaScript.
 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με κατεύθυνση στην Πληροφορική ή σχετικό αντικείμενο.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους.
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

 

Θα εκτιμηθούν επιπρόσθετα

 • Ανάπτυξη εφαρμογών Android-iOS
 • Εξοικείωση με τα DevExpress controls

 

Προσωπικά Χαρακτηριστικά

 • Προτίμηση Εργασίας σε Ομάδα
 • Οργάνωση / Διαχείριση Χρόνου / Χρονική Συνέπεια
 • Αξιοπιστία και Δημιουργικότητα
 • Δυνατότητα ανταπόκρισης σε επείγοντα ζητήματα
 • Έμφαση στην λεπτομέρεια και στην ποιότητα αποτελέσματος

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό στη διεύθυνση:

bl [dot] hr [dot] egatgmail [dot] com σημειώνοντας τον κωδικό θέσης DVL2002