Αιτήσεις ορκωμοσίας για τους φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους για την λήψη πτυχίου, κατά την εαρινή εξεταστική περίοδο 2019-2020

11/09/2020

Καλούνται οι φοιτητές του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών που ολοκλήρωσαν τις προϋποθέσεις για την λήψη πτυχίου κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, του ακαδ. έτους 2019-20 και επιθυμούν να λάβουν μέρος στην επόμενη τελετή ορκωμοσίας, να υποβάλουν αίτηση ορκωμοσίας (https://www.di.uoa.gr/documents) στη Γραμματεία του Τμήματος, από την Δευτέρα 14/09/20 έως και την Τετάρτη 30/09/20 ηλεκτρονικά από τον φοιτητικό τους λογαριασμό στα e-mails: secret@di.uoa.gr και akasim@di.uoa.gr.

Υπενθυμίζεται ότι με την αίτηση ορκωμοσίας πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση μη οφειλής συγγραμμάτων από τη Βιβλιοθήκη ΣΘΕ (μπορείτε να την ζητήσετε ηλεκτρονικά), να κατατίθεται η ακαδημαϊκή ταυτότητα σε φάκελο στην θυρίδα της Γραμματείας που βρίσκεται στο θυρωρείο του Τμήματος και να αποστέλλεται βεβαίωση εκκένωσης του δωματίου για όσους διαμένουν στην Φοιτητική Εστία (ΦΕΠΑ).

Κατηγορία