Εξ αποστάσεως πραγματοποίηση του μαθήματος Κ03-Γραμμική Αλγεβρα με έναρξη την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, ώρα 13.00

05/10/2020

Η διδασκαλία του μαθήματος «Γραμμική άλγεβρα» αρχίζει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου  2020, 1μμ. με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα του τμήματος..

Ο σύνδεσμος για το μάθημα είναι ο https://eclass.uoa.gr/courses/MATH256.

Οι λεπτομέρειες για τη διαδικτυακή διεξαγωγή του μαθήματος θα  ανακοινωθούν στη θέση Ανακοινώσεις της παραπάνω  σελίδας 

Κατηγορία