Εξ αποστάσεως πραγματοποίηση των μαθημάτων ΥΣ15 "Οι ΤΠΕ στη Μάθηση" και ΥΣ10 "Διδακτική της Πληροφορικής"

27/09/2020

Η διδασκαλία των υποχρεωτικών μαθημάτων για την απόκτηση Βεβαίωσης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας,  ΥΣ15 "Οι ΤΠΕ στη Μάθηση" ( https://eclass.uoa.gr/courses/D58/) και ΥΣ10 "Διδακτική της Πληροφορικής" (https://eclass.uoa.gr/courses/D261/) θα γίνει όπως ορίζει το ωρολόγιο πρόγραμμα.
Τη Δευτέρα θα γίνεται το μάθημα "Οι ΤΠΕ στη Μάθηση", 9-11 θεωρία και 11-1 εργαστήριο.
Την Τρίτη θα γίνεται το μάθημα "Διδακτική της Πληροφορικής", 9-11 θεωρία και 11-1 εργαστήριο.
Την εβδομάδα 29/9 έως 5/10 δε θα πραγματοποιηθεί το εργαστήριο των μαθημάτων.

Οι επιλεγέντες (σχετική ανακοίνωση στο eclass https://eclass.uoa.gr/modules/announcements/?course=DI482) θα πρέπει να εγγραφούν και να παρακολουθούν τα μαθήματα στην πλατφόρμα eclass.

Η διδάσκουσα

Κατηγορία