Εξ αποστάσεως πραγματοποίηση του μαθήματος Κ13-Πιθανότητες και Στοιχεία Στατιστικής

27/09/2020

Σχετικά με το μάθημα «Πιθανότητες και Στοιχεία Στατιστικής»
Ενημερώσεις για το μάθημα θα γίνονται μέσω της e-class του μαθήματος:
https://eclass.uoa.gr/courses/DI442/
Το μάθημα θα διδαχθεί εξ αποστάσεως. Την πρώτη εβδομάδα θα χρησιμοποιηθεί
η πλατφόρμα Skype for business .
Πληροφορίες  θα βρείτε στη σελίδα
http://www.noc.uoa.gr/thlediaskech/mesw-ypologisti/skype-for-business.html
Ο σύνδεσμος θα ανακοινώνεται στην e-class τη προηγούμενη μέρα του μαθήματος.
Η διδάσκουλα
Μ. Καραλιοπούλου

Κατηγορία