Εξ αποστάσεως πραγματοποίηση του μαθήματος ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΙ (Κ33) με έναρξη την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, 15:00-17:00.