Εξ αποστάσεως πραγματοποίηση του μεταπτυχιακού μαθήματος ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΙ (Μ130) με έναρξη την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, 17:00-20:00.