Εξ αποστάσεως πραγματοποίηση του μαθήματος Γραφικά 1 (ΘΠ02)