Εξ αποστάσεως πραγματοποίηση των μαθημάτων Αναλυτικά Προγράμματα (74 ΤΕΚ 009) και Εισαγωγή στην Παιδαγωγική (74 ΤΕΚ 001)

28/09/2020

Η ενημέρωση αφορά στα μαθήματα :

1. Αναλυτικά Προγράμματα (74 ΤΕΚ 009)

2. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική (74 ΤΕΚ 001)

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα και τις μέχρι τώρα αποφάσεις των αρμόδιων αρχών (βλ. ΦΕΚ 3707/2020 - 04/09/2020, ΚΥΑ 115744/Ζ1, άρθρο 3, παράγραφος 2), κατά το χειμερινό εξάμηνο 2020-21 (Οκτώβριος 2020 -
Ιανουάριος 2021), ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ, μέσω της πλατφόρμας Webex και την "προσωπική αίθουσα" του διδάσκοντος https://meetingsemea5.webex.com/meet/dfoteinos

Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει με την έναρξη των μαθημάτων να έχουν μεριμνήσει για τη σύνδεσή τους με την ως άνω αναφερόμενη πλατφόρμα.

Για τους ίδιους λόγους (μέτρα προφύλαξης έναντι του SARS-COVID-19), κατά το χειμερινό εξάμηνο 2020-21 ΔΕΝ θα πραγματοποιούνται δια ζώσης συναντήσεις στο γραφείο του διδάσκοντος.

Ενθαρρύνονται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( dfoteinosateds [dot] uoa [dot] gr ) για την επικοινωνία τους με τον διδάσκοντα, καθώς και να συμβουλεύονται το eclass του μαθήματος για την
πληροφόρησή τους.

Κατηγορία