Εθνικό Πρόγραμμα Υποτροφιών της Σλοβακίας

29/09/2020

To Εθνικό Πρόγραμμα Υποτροφιών της κυβέρνησης της Σλοβακίας χορηγεί υποτροφίες για φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθηγητές Πανεπιστημίων, ερευνητές και καλλιτέχνες για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις συνθήκες των υποτροφιών καθώς και υποβολή αιτήσεων ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα: www.scholarships.sk

Καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 31η Οκτωβρίου 2020.