Μάθημα Κ19ε "Εργαστήριο Ηλεκτρονικής"

29/09/2020

Με απόφαση της επιτροπής ΠΠΣ, το μάθημα Κ19ε "Εργαστήριο Ηλεκτρονικής" δεν έχει ως προαπαιτούμενο το μάθημα Κ11ε "Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Συστημάτων".

Κατηγορία