Εξ αποστάσεως πραγματοποίηση του μαθήματος "Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός" (Κ10)

29/09/2020

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος που προτίθενται να παρακολουθήσουν το μάθημα Κ10-"Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός" κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2020-2021 να εγγραφούν στην πλατφόρμα eclass.uoa.gr στο αντίστοιχο μάθημα, σύμφωνα με την ανακοίνωση Τμήματος (https://www.di.uoa.gr/announcements/835) .

Τα μαθήματα ξεκινάνε την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου.

Θα σας σταλούν σχετικές οδηγίες για τη σύνδεση.

Κατηγορία