Εξ αποστάσεως πραγματοποίηση του μαθήματος Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων (ΥΣ03)

29/09/2020

Έναρξη του μαθήματος Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων (ΥΣ03) την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020

Το μάθημα της Σχεδίασης Ψηφιακών Συστημάτων θα προσφέρεται εξ αποστάσεως με τη χρήση πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης κάθε Πέμπτη 5-8 μμ.

Το μάθημα θα ξεκινήσει την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020 και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να γραφούν στο eclass στο μάθημα Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων(ΥΣ03) του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και να κατεβάσουν το διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό.

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση για τον τρόπο σύνδεσης στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης.

Το μάθημα αυτό είναι απόλυτα συνδεδεμένο με την αγορά εργασίας στο γνωστικό αντικείμενο της σχεδίασης ψηφιακών συστημάτων (digital design) με γλώσσα περιγραφής υλικού σε τεχνολογία FPGA και στοχεύει στην πρακτική εκμάθηση όλων των φάσεων της υλοποίησης ενός σύνθετου ψηφιακού συστήματος. Η υλοποίηση ξεκινάει με την ορθή σχεδίαση, ώστε να προκύψει η κατάλληλη σύνθεση, και συνεχίζει με την επαλήθευση της ορθής σχεδίασης. Δίδεται έμφαση στη σχεδίαση ενός απλοποιημένου πυρήνα αρχιτεκτονικής ARM καθώς και στη σχεδίαση ψηφιακών συστημάτων και επιταχυντών υλικού σε τεχνολογία FPGA για διαστημικές εφαρμογές.

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει με εργασία

Καθηγητής Αντώνης Πασχάλης

Κατηγορία