Εξ αποστάσεως πραγματοποίηση του μαθήματος EΠ04-Ψηφιακές Επικοινωνίες (7ο εξάμηνο)

01/10/2020

Σχετικά με το μάθημα «Ψηφιακές Επικοινωνίες» οι ενημερώσεις για το μάθημα θα γίνονται μέσω της e-class του μαθήματος:

https://eclass.uoa.gr/courses/D63/

Το μάθημα θα διδαχθεί εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας Skype for business .

Πληροφορίες για τη πρόσβαση στη πλατφόρμα θα βρείτε στη σελίδα

http://www.noc.uoa.gr/thlediaskech/mesw-ypologisti/skype-for-business.html

Ο σύνδεσμος θα ανακοινώνεται κάθε εβδομάδα στην e-class τη προηγούμενη μέρα του μαθήματος.

Στις ανακοινώσεις του μαθήματος θα βρείτε το σύνδεσμο για το πρώτο μάθημα του εξάμηνου,

το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 2/10/2020 @ 10:00 - 13:00.


Ο διδάσκων

Κατηγορία