Μάθημα "Εισαγωγή στον Προγραμματισμό" Α' εξαμήνου

07/10/2020

Καλούνται οι φοιτητές που προτίθενται να παρακολουθήσουν το μάθημα "Εισαγωγή στον Προγραμματισμό" του Α' εξαμήνου να παρακολουθούν ανελλιπώς τις ανακοινώσεις που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του μαθήματος http://www.di.uoa.gr/~ip.

Οι ανακοινώσεις του μαθήματος αναρτώνται και στον σύνδεσμο https://lists.di.uoa.gr/showthread.php?t=5132

Κατηγορία