Τοπική Επιτροπή Διαχείρισης ύποπτων κρουσμάτων Covid-19 στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

09/10/2020

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών όρισε κατά την Συνεδρίαση της Συνέλευσης της 21-9-2020  την ακόλουθη επιτροπή για την διαχείριση κρουσμάτων covid ως  εξής:

 

  • Αλωνιστιώτη Αθανασία, αναπλ. καθηγήτρια (συντονίστρια) ( anaplatqv [dot] hbn [dot] terg.aou.id@ycnan   τηλ. 2107275216) με αναπληρώτρια την Γιαννοπούλου Αρχοντία, επίκ. καθηγήτρια ( neptvnaatqv [dot] hbn [dot] terg.aou.id@naigcra   τηλ. 2107275210)
  • Κατσιάνη Δημήτριο, ΕΔΙΠ ( qxngfatqv [dot] hbn [dot] terg.aou.id@stakd  τηλ. 2107275319) , με αναπληρώτρια την Ολγα Φουρτουνέλλη, ΕΔΙΠ ( sbytnatqv [dot] hbn [dot] terg.aou.id@aglof  τηλ. 2107275243)
  • Λούπα Γραμματική, Γραμματέα Τμήματος ( ybhcnatqv [dot] hbn [dot] terg.aou.id@apuol  τηλ. 2107275154) με αναπληρώτρια την Δήμητρα Λεωνιδάκη, υπαλλληλο Γραμματείας ( yrbatqv [dot] hbn [dot] terg.aou.id@oel   τηλ. 2107275161)
Κατηγορία