Υποδοχή Πρωτοετών Φοιτητών

11/10/2020

Αναβάλλεται, για τεχνικούς λόγους, η προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 12/10/20 στις 13:00 με τηλεμετάδοση Υποδοχή των Πρωτοετών φοιτητών. 

 

Κατηγορία