Χορήγηση Χρηματικών Βραβείων από Εστία Ναυτικών Ν.Π.Ι.Δ.

12/10/2020

Xορήγηση Χρηματικών Βραβείων στα παιδιά των εν ενεργεία και συνταξιούχων ναυτικών στους φοιτητές που φοίτησαν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 4176059