Προκηρύξεις Συμβασιούχων Ερευνητών και Υποψηφίων Διδακτόρων της Ερευνητικής Ομάδας STEcon του Τμήματος Πληροφορικής ΟΠΑ

19/10/2020

Η Ερευνητική Ομάδα «Υπηρεσιών, Τεχνολογιών και Οικονομικών (STEcon)» του Τμήματος Πληροφορικής του ΟΠΑ (http://stecon.cs.aueb.gr/), είναι μια δυναμική ομάδα η οποία εκπονεί έρευνα αιχμής σε ποικίλα αντικείμενα όπως: οικονομικά ζητήματα δικτύων και υπολογιστικών νεφών, αποδοτική διαχείριση σε συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας κτλ.

Η ομάδα έχει ήδη δημοσιεύσει προκηρύξεις για δύο συμβασιούχους ερευνητές για και δύο υποψηφίους διδάκτορες. Συγκεκριμένα:

Η προκήρυξη για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, με επιβλέποντα τον Καθηγητή Γεώργιο Δ. Σταμούλη, αφορά τα αντικείμενα:

1) Μηχανισμοί εμπιστοσύνης και κινήτρων σε περιβάλλοντα Blockchain στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος 2) Μηχανισμοί διαχείρισης και ευελιξίας ζήτησης για ευφυή πλέγματα ηλεκτρικής ενέργειας, και υπάρχει δυνατότητα χορήγησης υποτροφίας και για τα δύο.

Επίσης, η προκήρυξη για τους δύο συμβασιούχους ερευνητές, αφορά την περιοχή των Blockchain στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος, είναι η εξής (με προθεσμία 29/10/2020):
http://rc.aueb.gr/el/Article/50719/ViewArticle

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στον Καθηγητή Γεώργιο Δ. Σταμούλη (gstamoulataueb [dot] gr)