Δηλώσεις μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου ακαδ. έτους 20-21 ΠΠΣ

18/11/2020

Οι δηλώσεις μαθημάτων για το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://my-studies.uoa.gr αποκλειστικά εντός του διαστήματος από 19/11/20 έως 11/12/20.

Οι πρωτοετείς φοιτητές δεν χρειάζεται να κάνουν δήλωση μαθημάτων. Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2020-21 έχουν δηλωθεί σε όλους από την Γραμματεία σύμφωνα με την από 4/9/20 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Εκπρόθεσμες δηλώσεις δεν θα γίνουν δεκτές.