Οδηγίες εξ αποστάσεως ορκωμοσίας αποφοίτων προγράμματος προπτυχιακών σπουδών

03/12/2020

Ενημερώνουμε τους πτυχιούχους του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών που θα συμμετάσχουν  στη διαδικτυακή τελετή ορκωμοσίας, την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 11.00, μέσω τηλεδιάσκεψης με την πλατφόρμα e:Presence, ότι μία εβδομάδα πριν την τελετή θα παραλάβουν ηλεκτρονικά στη φοιτητική τους διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

 

  • Τις καθομολογήσεις (όρκους) από τη Γραμματεία,

 

  • Tην Πρόσκληση σε τηλεδιάσκεψη (Teleconference Invitation) μέσω της πλατφόρμας e:Presence, με τίτλο: «Ορκωμοσία Πτυχιούχων ΠΠΣ στις 15-12-2020 και ώρα 11:00», στην οποία θα περιλαμβάνονται και οδηγίες σύνδεσης.   

 

Με τη λήψη της πρόσκλησης, θα πρέπει να κάνουν άμεσα εγγραφή στην πλατφόρμα e:Presence και δοκιμή στο demo room. Σε περίπτωση που αντιμετωπίσουν πρόβλημα κατά την εγγραφή τους μπορούν να απευθυνθούν στον κ. Διονύση Βασιλόπουλο, μέλος ΕΤΕΠ, στη διεύθυνση denisatdi [dot] uoa [dot] gr

 

Στο σύνδεσμο που θα περιλαμβάνεται στην πρόσκληση, οι ορκιζόμενοι/ες θα πρέπει να συνδεθούν σαράντα πέντε λεπτά νωρίτερα από την καθορισμένη ώρα της τελετής (δηλαδή στις 10:15), ώστε να γίνει έλεγχος ταυτοποίησης (με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας).

 

Η σύνδεση στην τηλεδιάσκεψη της Ορκωμοσίας θα πρέπει να γίνει αποκλειστικά από υπολογιστή με κάμερα και μικρόφωνο ή κινητό τηλέφωνο, ώστε να εξασφαλίζεται η επικοινωνία με ήχο και εικόνα.  Οι ορκιζόμενοι καθόλη τη διάρκεια της τελετής θα πρέπει να έχουν ανοιχτή την κάμερα. Στην περίπτωση που ορκιζόμενος/η έχει κλειστή την κάμερα, θεωρείται πως δεν συμμετέχει στην τελετή και κατά συνέπεια δεν μπορεί να λάβει πτυχίο.

Κατηγορία