Μετεγγραφές ακαδημαϊκού έτους 20-21

07/12/2020

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής στο Τμήμά μας για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 θα ενημερωθούν με νεώτερη ανακοίνωση στην παρούσα ιστοσελίδα για τον τρόπο κατάθεσης των δικαιολογητικών μετά την  γνωστοποίηση των επιτυχόντων από το Υπουργείο Παιδείας.
Η εγγραφή θα ολοκληρωθεί με την λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των δικαιολογητικών τον έλεγχό τους και την έγκριση τους από την Συνέλευση του Τμήματος.
 

Κατηγορία