Διάκριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη συνεισφορά του στην κοινότητα της Πληροφορικής στην Αθήνα από τη Google για τον διδακτορικό φοιτητή του Τμήματος, Κωνσταντίνο Κεχαγιά

Ο φοιτητής του τμήματος, Κωνσταντίνος Κεχαγιάς , μέλος της ομάδας συντονισμού του Google Developer Group (GDG) της Αθήνας, διακρίθηκε από τη Google σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη συνεισφορά στην κοινότητα της πληροφορικής, ως ένα από τα κορυφαία GDG στην Ευρώπη.

Στόχος του GDG Athens είναι να δημιουργήσει μια κοινότητα όπου οι ενδιαφερόμενοι στην πληροφορική θα έχουν τη δυνατότητα να συνομιλούν, να ανταλλάσσουν ιδέες και να βοηθούν ο ένας τον άλλο.

Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών, η ομάδα πραγματοποίησε πολλές ενέργειες που οδήγησαν στη διάκριση της κοινότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτές περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, την υποστήριξη ομάδων για συμμετοχή σε διαγωνισμούς καινοτομίας, εργαστήρια για τεχνολογίες που ζητούνται από την αγορά εργασίας, υποστήριξη φοιτητών και εργαζομένων για την απόκτηση πιστοποιήσεων στον τομέα της πληροφορικής, προσομοιώσεις συνεντεύξεων και φυσικά ομιλίες από κορυφαίους επιστήμονες του τομέα.

Παράλληλα, η κοινότητα δεσμεύεται να δίνει ίσες ευκαιρίες απέναντι σε όλα τα μέλη της, και κάνει δράσεις προς αυτή την την κατεύθυνση. Οι δράσεις αυτές, έρχονται να αντιμετωπίσουν ανισότητες που μπορεί να υπάρχουν στην κοινότητα της πληροφορικής, και να προωθούν ότι προσφέρονται ίσες ευκαιρίες σε όλους. Ακόμα, δόθηκε η δυνατότητα στα μέλη της κοινότητας, να ανταλλάξουν ενδιαφέροντες απόψεις, σχετικά με το πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί η μεταφορά τέτοιων προτύπων στον χώρο της πληροφορικής.

Έπειτα, έγιναν δράσεις για να εξερευνήσουν την σύνδεση της πληροφορικής με άλλες επιστήμες. Για παράδειγμα, μια δράση ήταν η μουσική στην πληροφορική, όπου φέραμε κοντά ανθρώπους από τους δύο κόσμους, έτσι ώστε να συζητήσουμε και να διερευνήσουμε αν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στην επιστήμη της πληροφορικής και στην μουσική, και αν υπάρχει, να εξετάσουμε πιθανές συνέργειες έτσι ώστε να προχωρήσουν και οι δύο επιστήμες μπροστά.

Η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι στενή, με πολλές δράσεις του GDG Athens να υποστηρίζονται επίσης από το Google Developer Student Club και το ACM Student chapter του Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράλληλα, ο διδακτορικός φοιτητής του τμήματος, Κωνσταντίνος Κεχαγιάς, έχει επιλεγεί από την Google σαν co-lead του GDG, με έμφαση στο κομμάτι του Cloud & Artificial Intelligence.