Εκπαιδευτική Διαδικασία Τμήματος

Teaser image
Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος σχετικά με την εκπαιδευτική λειτουργία του χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Δείτε τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών που ελήφθησαν στην από 5-10-2021 συνεδρίασή του, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ σχετικά με την εκπαιδευτική λειτουργία του χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.