Ομιλία της Δρ. Δ. Μπανάκου "Immersive Virtual Reality for Prosocial Behaviour", 07/06/2022, 14:30

-
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών - αμφιθέατρο Α2

Tην Τρίτη 07/06/2022 ώρα 14:30, θα πραγματοποιηθεί στο Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών - αμφιθέατρο Α2 η ακολουθη ομιλία:

Speaker: Dr Domna Banakou, Universitat de Barcelona, Spain

Title: Immersive Virtual Reality for Prosocial Behaviour

Abstract: This talk will focus on the use of IVR to induce body ownership illusions over virtual bodies distinct to the own and how such embodiment techniques can lead to positive behavioural change. Emphasis will be given on the influence of owning a different race body on racial discrimination, a social phenomenon of increasing interest over the past decade, with concrete examples from the literature and two recent studies on how implicit racial bias can be modulated in the long-term and under different social contexts. Embodiment will be discussed in the context of parenting and violence offense, with different studies conducted at the EventLab showing that embodying mothers in a child’s body can improve empathy towards their children’s needs or that embodiment of violence offenders in a woman's body can modulate emotion recognition. Last, important ethical considerations that arise from the use of IVR related to the above topics will be discussed and the Golden Rule Embodiment Principle will be introduced as a paradigm for fostering prosocial behaviour with IVR.

Bio: https://domnabanakou.com/assets/docs/DOMNA%20BANAKOU%20CV.pdf