Διεθνής Διάκριση του μεταπτυχιακού φοιτητή του Τμήματός μας Μάριου Γαβριελάτου

Cancer DS Grand Challenge graphic

O μεταπτυχιακός φοιτητής του ΔΠΜΣ DSIT (κατεύθυνση Bioinformatics - Biomedical Data Science) Μάριος Γαβριελάτος σε συνεργασία με τον Κωνσταντίνο Κυριακίδη απέσπασε το πρώτο βραβείο στο Cancer Immunotherapy Data Science Grand Challenge που διεξήχθη από το Eric and Wendy Schmidt Center στο Broad Institute του MIT και Harvard, σε συνεργασία με το Laboratory for Innovation Science στο Harvard και λοιπούς συνεργάτες.

Challenge overview: https://lnkd.in/dB2UUZUZ
Host Challenge: https://lnkd.in/dAfTgspP
Challenge 1: https://lnkd.in/dc3u6utr