Προκηρύξεις Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Προκηρύξεις ΠΜΣ ΔΠΜΣ 2020
Όλες οι πληροφορίες για την εισαγωγή φοιτητών στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος και στα Διατμηματικά για το ακαδ. έτος 2020-21

Ανακοινώθηκαν οι προκηρύξεις εισαγωγής φοιτητών στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος καθώς και στα Διατμηματικά/Διιδρυματικά ΠΜΣ (ΔΠΜΣ) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

Δείτε τις διάφορες προκηρύξεις και αιτήσεις συμμετοχής στην κατηγορία Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών στη σελίδα των Ανακοινώσεων.