Σημαντικότατη Διάκριση για το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ στους Πίνακες Κατάταξης ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects

 ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects
Το Τμήμα ανέβηκε στις θέσεις 101- 150

https://www.shanghairanking.com/rankings/gras/2022

Ανακοινώθηκε  στις  18 Ιουλίου 2022 από το ShanghaiJiaotong University, στο πλαίσιο της δραστηριότητας Academic Ranking of World Universities (ARWU), οι επιμέρους κατατάξεις για το 2022 των Πανεπιστημίων παγκοσμίως, σε κάθε ευρύτερη επιστημονική περιοχή και για ειδικά ακαδημαϊκά αντικείμενα.  Πρόκειται για την  κατάταξη ή «λίστα» της Σανγκάης όπως είναι γνωστή στο ευρύ κοινό.  Τα αποτελέσματα της κατάταξης επιφύλαξαν σημαντικότατη  διάκριση για το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ.  Πιο συγκεκριμένα  

  • το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στον τομέα «Telecommunication Engineering» ανέβηκε στις θέσεις 101- 150 από τις Θέσεις  201-300 στις οποίες βρισκόταν το 2021.

Πηγή: https://www.shanghairanking.com/institution/national-and-kapodistrian-university-of-athens