Απονομή διεθνούς βραβείου στον Καθ. Παναγιώτη Ματθιόπουλο

Ο καθηγητής Παναγιώτης (Τάκης) Μαθιόπουλος τιμήθηκε από την IEEE Communications Society.

Ο καθηγητής Παναγιώτης (Τάκης) Μαθιόπουλος τιμήθηκε από την IEEE Communications Society.