Εκλογή του Επίκουρου Καθηγητή Γεωργίου Αλεξανδρόπουλου στην Αντιπροεδρία του EURASIP Technical Area Committee SPCN

Ο Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος του τμήματος και επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας Ευφυών Ασύρματων Συστημάτων και Αλγορίθμων Επεξεργασίας Πληροφορίας (NOESYS) εξελέγη αντιπρόεδρος του EURASIP (European Association For Signal Processing) Technical Area Committee on Signal Processing for Communications and Networking (SPCN). Η θητεία του αντιπροέδρου είναι διετής και συνοδεύεται από διετή θητεία στην προεδρία της τεχνικής επιτροπής.

Η επιτροπή είναι αφιερωμένη στην επεξεργασία σήματος για επικοινωνίες και δίκτυα με εφαρμογές σε συστήματα ενσύρματων, ασύρματων και οπτικών επικοινωνιών, ανίχνευσης πλήθους, έξυπνες πόλεις, αυτονομίας, βιωσιμότητας, αξιοπιστίας και IoT.