Οδηγίες διεξαγωγής της εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου

Teaser image
Πώς θα διεξαχθεί η εξεταστική στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.