Διάκριση στο Πρόγραμμα Πράσινης Καινοτομίας GreenTech Challenge για τον Υποψ. Διδ. του Τμήματος Κωνσταντίνο Κεχαγιά

Ο Κωνσταντίνος Κεχαγιάς, Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, κατέκτησε την πρώτη θέση στο μεγαλύτερο Εθνικό Πρόγραμμα Πράσινης Καινοτομίας GreenTech Challenge, το οποίο διεξάγεται υπό την επιστημονική ευθύνη της Έδρας UNESCO για την Πράσινη Καινοτομία και Κυκλική Οικονομία του ΕΜΠ και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Από τις συνολικές 290 προτάσεις, ο Κωνσταντίνος Κεχαγιάς, κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία της Ενέργειας, και βραβεύτηκε από την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.). Παράλληλα, έλαβε τιμητική διάκριση και στην θεματική κατηγορία των ερευνητών. H ιδέα ήταν η μοναδική στον διαγωνισμό η οποία έλαβε δυο διακρίσεις.

Η λύση αφορούσε την διαχείριση ενέργειας σαν υπηρεσία με στόχο την καταπολέμηση των προκλήσεων στο σύνθετο οικοσύστημα στον χώρο της ενέργειας. Η ιδέα και η πλατφόρμα που παρουσιάστηκε αφορά την έξυπνη ενεργειακή διαχείριση με στόχο την ενίσχυση την βιωσιμότητας. Η λύση έχει θετικό αντίκτυπο για την κοινωνία μιας και συμβάλλει στην αντιμετώπιση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, και πιο συγκεκριμένα στους στόχους 7 (Προσιτή και Καθαρή Ενέργεια), 11 (Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες), 12 (Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή) και 13 (Δράση για το Κλίμα).

Είναι μια μεγάλη διάκριση, η οποία στηρίχτηκε από την κοινότητα της Google και της ACM στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Google Developer Student Club & ACM Student Chapter) και μάλιστα μέσα στα πρώτα χρόνια λειτουργίας των κοινοτήτων.