Ανταγωνιστική χρηματοδότηση Meta (Facebook) για τον Καθηγητή Δημήτρη Γκιζόπουλο

Τον Φεβρουάριο του 2022, η Meta κάλεσε για υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του Silent Data Corruptions at Scale.

Η πρόσκληση προσέλκυσε 62 προτάσεις από 54 πανεπιστήμια και ιδρύματα σε όλο τον κόσμο.

Ο Καθηγητής Δημήτρης Γκιζόπουλος έλαβε βραβείο (χρηματοδότηση) για την πρόταση του "Hardware failures root causing: Harnessing microarchitectural modeling".

Σχετικός σύνδεσμος: https://research.facebook.com/blog/2022/6/announcing-the-winners-of-the-2022-silent-data-corruptions-at-scale-request-for-proposals/