Ωρολόγιο Πρόγραμμα και έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2020-21

Έναρξη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων: 22/02/21

Όλα τα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος αρχίζουν τη Δευτέρα 22/02/2021 με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα https://www.di.uoa.gr/schedule.

Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να εγγραφούν στην e-class ή στην πλατφόρμα του μαθήματος που θα παρακολουθήσουν σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των διδασκόντων.