Το σύνολο των μαθημάτων του Τμήματος από απόσταση

Staying at home with online teaching
Μένουμε σπίτι αλλά τα μαθήματα συνεχίζονται.

Κατά τη διάρκεια ισχύος των εκτάκτων μέτρων πρόληψης της διάδοσης του Κορωνοϊού Covid-19, το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που παρέχονται, προσφέρει το σύνολο των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου από απόσταση.

H Γραμματεία του Τμήματος παραμένει ανοικτή για επικοινωνία μέσω e-mail και τηλεφώνου.

Η Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία (ΦμεΑ) του ΕΚΠΑ, έχει εκδόσει οδηγίες προς τους ΦμεΑ και τους διδάσκοντες για προσβασιμότητα στην τηλεδιδασκαλία στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων περιορισμού λόγω του κορωνοϊού (COVID-19).